Notices

Post on: Sep 21, 2020

विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट काठमाण्डाैं उपत्यकामा मिति २०७७।०५।०३ गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञा र मुलुकका विभिन्न स्थानमा सिर्जित विषम परिस्थिति समेतलाइ दृष्टिगत गरी स्थगित गरिएका पूर्वनिर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू व्यवस्थापनको मिति २०७७।०६।०२ गतेको निर्णयानुसार अनलाइन प्रणालीबाट साविककै सेसन समयमा निम्नानुसार पुनः संचालन हुने व्यहोरा गर

Post on: Sep 11, 2020

यस प्रतिष्ठानको लागि मसलन्द सामानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७७/४/१८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना अनुसार बोलपत्र फाराम खरिद गर्ने म्याद मिति २०७७/६/५ गतेसम्म थप गरिएको छ । 

Post on: Aug 19, 2020

विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट काठमाण्डाैं उपत्यकामा मिति २०७७।०५।०३ गते राति १२ बजेबाट एक हप्ताको लागि जारी भएको निषधाज्ञा र मुलुकका विभिन्न स्थानमा सिर्जित विषम परिस्थिति समेतलाइ दृष्टिगत गरी व्यवस्थापनको मिति २०७७।०५।०३ गतेको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानबाट अनलाइन प्रणालीमा हाल संचालन भैरहेका सबै प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र मिति २०७७।०५।०८ गतेदेखि

Post on: Aug 11, 2020

Centre for Research and Development and Consulting Services Department invites research proposals for fiscal year 2077/78 from qualified NASC officials

 

First date of announcement: 26 Shrawan 2077
Date of final Submission: 05 Ashoj 2077

 

General Guidelines:

Post on: Jul 6, 2020

प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप मिति २०७६/१२/०५ देखि २०७७/०१/१८ गते सम्मका लागि निर्धारित PCMD कार्यक्रम COVID-19 को विशेष परिस्थितिका कारण स्थगित गरिएकोमा मिति २०७६/०३/२४ गते बुधबारदेखि अनलाइन मोडालिटीमा पुनः संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराउदछु । सो तालिम कार्यक्रममा तपसिल बमोजिम सहभागी प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ कोर्सको अनलाइन मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७७/०३/२३ गते म

Post on: Mar 23, 2020

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा हाल संचालन भैरहेका कार्यक्रमहरू देहाय अनुसार स्थगन गर्ने प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको मिति २०७६।१२।१० गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ अर्को

Post on: Mar 20, 2020
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा हाल संचालन भैरहेका कार्यक्रमहरू देहाय अनुसार स्थगन गर्ने प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको मिति २०७६।१२।६ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि काज फिर्ता गरिएको छ । स्थगन भएका कार्यक्रमहरू पछि सोही समूहको लागि छुट्टै संचा
Post on: Mar 17, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१२/

Post on: Mar 4, 2020

शौचालय मर्मत सम्भार कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

 

Post on: Feb 20, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/२१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Pages