Notices

Post on: Jul 6, 2020

प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप मिति २०७६/१२/०५ देखि २०७७/०१/१८ गते सम्मका लागि निर्धारित PCMD कार्यक्रम COVID-19 को विशेष परिस्थितिका कारण स्थगित गरिएकोमा मिति २०७६/०३/२४ गते बुधबारदेखि अनलाइन मोडालिटीमा पुनः संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराउदछु । सो तालिम कार्यक्रममा तपसिल बमोजिम सहभागी प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ कोर्सको अनलाइन मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७७/०३/२३ गते म

Post on: Mar 23, 2020

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा हाल संचालन भैरहेका कार्यक्रमहरू देहाय अनुसार स्थगन गर्ने प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको मिति २०७६।१२।१० गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ अर्को

Post on: Mar 20, 2020
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा हाल संचालन भैरहेका कार्यक्रमहरू देहाय अनुसार स्थगन गर्ने प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको मिति २०७६।१२।६ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि काज फिर्ता गरिएको छ । स्थगन भएका कार्यक्रमहरू पछि सोही समूहको लागि छुट्टै संचा
Post on: Mar 17, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१२/

Post on: Mar 4, 2020

शौचालय मर्मत सम्भार कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

 

Post on: Feb 20, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/२१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Feb 12, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/१४ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Feb 12, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/०१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Feb 12, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१० /२७ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको 

Post on: Jan 30, 2020

ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

Post on: Jan 23, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१०/१३ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Jan 23, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/२१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Advanced Course on Management and Development विषयक ३५

Pages