Notices

Post on: Jul 26, 2023

Hurry Up!NASC Announcement of Leadership Excellence Programme for Women Managers !

Post on: Jun 26, 2023

यस प्रतिष्ठानबाट अधिकृत द्वितीय र अधिकृत तृतीय श्रेणीका लागि सञ्चालन हुने सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ACMD र PCMD को मनोनयन फर्म यहाँबाट हेर्न / डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोसः https://nasc.org.np/sites/default/files/Nomination%20Form-%20NASC.pdf

Post on: Mar 23, 2023

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा नेपाल सरकार/आयोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि मिति २०७९/१२/२० देखि २०७९/१२

Pages