Training

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को ICT सम्बन्धि तालिम

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ३० बर्षको गौरबमय इतिहास बोकेको अग्रज तालिम प्रदायक सस्था हो। यस प्रतिष्ठानले राज्यको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई ब्यबस्थापन, राज्यब्यबस्था, बिकास र अन्य चाहेअनुरूप तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। यसै क्रममा एसियाली विकास बैंकको सहयोग मा ICT Development परियोजना अनुरुप राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई ICT र E-Governance सम्बन्धि तालिम दिएर मानब श्रोत विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तालिमको क्षेत्रमा अग्रणी सस्था भएको हुँदा, यस प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीमा ICT तालिम पर्न गएको छ। त्यस अनुरुप यो काम Management Learning Gr

Subscribe to RSS - Training