Auction of Goods

Post on: Dec 19, 2019

सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

Post on: Jul 09, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

Post on: Jun 22, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०३/०८ 

Post on: May 30, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०२/१६

सूचना 

लिलाम बिक्रि हुने मालसामानको विवरण 

 

Post on: Feb 17, 2017

लिलाम बिक्री सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मिति २०७३/१०/२८ 

सूचना  

Pages