2*2 फोल्डिङ सिट भएको डिलक्स बस भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना।