2*2 फोल्डिङ्ग सिट भएको डिलक्स बस भाडामा लिने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना।