सार्वजनिक बिदाका दिनमा यथावत रुपमा परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने बारे। (मिति २०८०/०३/१२)