लिलाम बिक्रि सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना