बगैंचा स्याहार सम्भार सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना। मितिः २०८०।०८।०५