चमेनागृह सेवा खरिद सम्झौता भएको बारे। मितिः२०८०/०४/१०