४०औं वार्षिकोत्सव मूल समारोह समितिको धन्यवाद ज्ञापन सन्देश

प्रतिष्ठानको ४०औं वार्षिकोत्सव मूल समारोह समितिको अन्तिम बैठक २०७९/६/१२ गते विहान ९:३० बजे समितिका संयोजक उपकार्यकारी निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा मैत्रीहलमा बसी देहायबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
क)    समितिलाई मूल समारोह सम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुहुने कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई धन्यन्वाद ज्ञापन गर्ने,
ख)    वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरू र अतिथिहरुलाई उपस्थिति र सहभागिताकालागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, 
ग)    सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रतिष्ठानको सकारात्मक भूमिका दर्शाईदिनु भएकोमा विभिन्न मिडियालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने,   
घ)    समिति अन्तर्गत गठित सम्पूर्ण उप समितिहरुलाई उहाँहरुले गर्नुभएको मेहनत र योगदानका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने,
ङ)    वार्षिकोत्सवका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न हुने, सहभागी हुने र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने ।