Report and Publication

Cases of Nepal's Public Administration

नेपालका सार्वजनिक प्रशासनका मामिलाहरु अङ्क १ नेपाल सरकारका नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरुले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको २८ औँ आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षणको क्रममा सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न विषय तथा मुद्दालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी तयार पारिएका लेखहरु समावेश गरि प्रकाशित गरिएको छ । यस प्रकाशनका मुख्य तीन वटा उद्देश्यहरु रहेका छन्ः प्रशिक्षार्थीहरुलाई अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि थप अभिप्रेरित गर्नु, ती लेखहरुलाई प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने प्रशिक्षणहरुमा सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग गरी प्रशिक्षणहरुलाइ व्यावहारिक तथा समय सान्दर्भिक बनाउनु, र नेपालको सार्वजनि
English

Feasibility Study Report on Graduate Programme in Public Policy

There is a growing trend around the world that civil service colleges are transforming themselves from a mere knowledge transfer institution to knowledge creation institutions with established research and academic activities. NASC clienteles have expressed their expectations to appreciate this institution in a new height of research and academic performance.

English

Pages

Subscribe to RSS - Report and Publication