Notices

Please click on the link below to download the form

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Class III - Training and Research Officer 

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Senior Assistant (Assistant I)

Post on: Aug 10, 2017

रिक्त पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/४/२४

सुचनाको लागि तलको लिंक बाट download गर्नुहोस ।

Post on: Aug 10, 2017

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फाराम तलको link बाट download गर्नुहोस ।

Post on: Aug 10, 2017

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फाराम तलको link बाट download गर्नुहोस ।

Post on: Aug 5, 2017

Click here to view the Annual Program Calendar 2074/75

Post on: Aug 3, 2017

Namelist of the selected participants for Professional course on ICT and E-Governance for Class III (Non-IT) Officers

Post on: Jul 11, 2017

रिक्त पद काजद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना तथा व्यक्तिगत विवरण फारामको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

 सूचना

Post on: Jun 8, 2017

३१ औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरुले मिति २०७४ बैशाख २० गते internship सम्पन्न गरी मिति जेठ १० गतेभित्र Case Study र Internship Report बुझाइसक्नुपर्ने बारे सूचना । 

सूचनाको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Post on: May 9, 2017

३१औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण अन्तर्गत Internship कार्यक्रमको सुपरिवेक्षकको मुल्यांकन फारमको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

मुल्यांकन फारम

Pages