Notices

Please click on the link below to download the form

Post on: Aug 30, 2017

Call for Research Proposal
As per the decision of Research Committee, Centre for Research and Development, Research and Consulting Services Department invites research proposal from qualified NASC officials on the following areas.

Post on: Aug 20, 2017

Please click on the link below to download the form

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Class III - Training and Research Officer 

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Senior Assistant (Assistant I)

Post on: Aug 10, 2017

रिक्त पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/४/२४

सुचनाको लागि तलको लिंक बाट download गर्नुहोस ।

Post on: Aug 10, 2017

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फाराम तलको link बाट download गर्नुहोस ।

Post on: Aug 10, 2017

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फाराम तलको link बाट download गर्नुहोस ।

Post on: Aug 5, 2017

Click here to view the Annual Program Calendar 2074/75

Post on: Aug 3, 2017

Namelist of the selected participants for Professional course on ICT and E-Governance for Class III (Non-IT) Officers

Post on: Jul 11, 2017

रिक्त पद काजद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना तथा व्यक्तिगत विवरण फारामको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

 सूचना

Post on: Jun 8, 2017

३१ औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरुले मिति २०७४ बैशाख २० गते internship सम्पन्न गरी मिति जेठ १० गतेभित्र Case Study र Internship Report बुझाइसक्नुपर्ने बारे सूचना । 

सूचनाको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Pages