Notices

Please click on the link below to download the form

Post on: Feb 22, 2018

The name of the selected participants for the training are as follows:

Post on: Dec 26, 2017

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Post on: Dec 8, 2017

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस् ।

Post on: Nov 29, 2017

अन्तर्वार्ताको समयतालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस

Post on: Nov 23, 2017

click here

Post on: Nov 16, 2017

मिति २०७४/४/२४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई २०७४/६/२०, २१, २२ र २३ गते लोक सेवा आयोगबाट लिईएको लिखित परीक्षामा समावेश भएका वि.नं.

Post on: Oct 11, 2017

click here

Post on: Oct 10, 2017

click here

Post on: Oct 10, 2017

click here

Post on: Oct 9, 2017

Click here

Post on: Sep 18, 2017

पदपूर्ति समितिको मिति २०७४/०४/२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार रिक्त पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको नामावलीको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Post on: Aug 30, 2017

Call for Research Proposal
As per the decision of Research Committee, Centre for Research and Development, Research and Consulting Services Department invites research proposal from qualified NASC officials on the following areas.

Post on: Aug 20, 2017

Please click on the link below to download the form

Pages