Notices

Please click on the link below to download the form

Post on: May 15, 2018

click here

Post on: Apr 13, 2018

Please click on the link below for the names of the selected participants of 'Professional Course on Management and Development' starting from 4 Baisakh 2075.

Post on: Mar 15, 2018

click here

Post on: Mar 15, 2018

click here

Post on: Feb 22, 2018

The name of the selected participants for the training are as follows:

Post on: Dec 26, 2017

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Post on: Dec 8, 2017

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस् ।

Post on: Nov 29, 2017

अन्तर्वार्ताको समयतालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस

Post on: Nov 23, 2017

click here

Post on: Nov 16, 2017

मिति २०७४/४/२४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई २०७४/६/२०, २१, २२ र २३ गते लोक सेवा आयोगबाट लिईएको लिखित परीक्षामा समावेश भएका वि.नं.

Post on: Oct 11, 2017

click here

Post on: Oct 10, 2017

click here

Post on: Oct 10, 2017

click here

Post on: Oct 9, 2017

Click here

Post on: Sep 18, 2017

पदपूर्ति समितिको मिति २०७४/०४/२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार रिक्त पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको नामावलीको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Pages