Notices

Post on: Dec 26, 2018

click here

Post on: Nov 17, 2018

First Residential Group will commence from 4 Mangsir 2075 (20 November 2018). Please download the link below for the names of the First Residential Group.

Post on: Nov 14, 2018

३३औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training) को शुभारम्भ कार्यक्रममा मिति: २०७५ मंसिर ३ गते, सोमबार बिहान १०:०० बजे उपस्थित हुने बारे सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Post on: Oct 15, 2018

Final Notice of Cleaning and Laundry Service

Notice

Post on: Oct 12, 2018

Call for Research Associates 

Click here to download the file.

Post on: Oct 10, 2018

click here

Post on: Oct 3, 2018

click here

Post on: Oct 3, 2018

click here

Post on: Sep 13, 2018
टहरा निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहानको सूचना
Post on: Sep 11, 2018

मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना 

सूचना

Post on: Sep 11, 2018

सरसफाई तथा लुगा धुलाई सम्बन्धि बोलपत्र आवहान को सूचना

सूचना 

Post on: Sep 6, 2018

चमेनागृह संचालन सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना 

सूचना 

बोलपत्र

Post on: Sep 5, 2018

ल्यापटप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना  

सूचना

Post on: Sep 3, 2018

बस भाडा मा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना 

सूचना 

Post on: Sep 3, 2018

मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र गर्ने आशयको सूचना 

सूचना

 

Post on: Sep 3, 2018

बोलपत्र खरिद गर्न कम्पनी दर्ता, भ्याट / प्यान र आ. ब. २०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरुको नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रु १००० तिरी निबेदन  पेश गर्नु पर्नेछ।  

सूचना

बोलपत्र फारम 

Pages