Vacancy

Post on: Dec 08, 2017

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस् ।

Post on: Nov 29, 2017

अन्तर्वार्ताको समयतालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस

Post on: Nov 16, 2017

मिति २०७४/४/२४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई २०७४/६/२०, २१, २२ र २३ गते लोक सेवा आयोगबाट लिईएको लिखित परीक्षामा समावेश भएका वि.नं.

Post on: Sep 18, 2017

पदपूर्ति समितिको मिति २०७४/०४/२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार रिक्त पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको नामावलीको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Class III - Training and Research Officer 

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Senior Assistant (Assistant I)

Post on: Aug 10, 2017

रिक्त पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/४/२४

सुचनाको लागि तलको लिंक बाट download गर्नुहोस ।

Pages