३१ औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरुले जेठ १० गतेभित्र Case Study र Internship Report बुझाइसक्नुपर्ने बारे

३१ औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरुले मिति २०७४ बैशाख २० गते internship सम्पन्न गरी मिति जेठ १० गतेभित्र Case Study र Internship Report बुझाइसक्नुपर्ने बारे सूचना । 

सूचनाको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला