नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फाराम

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त फाराम तलको link बाट download गर्नुहोस ।

PDF icon Download file (86.98 KB)